fbpx

Posiłki dla potrzebujących

Przy Bożym Młynie działa Kuchnia św. Jana Kantego, w której wszyscy potrzebujący dostaną ciepły posiłek. Jest on wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.00, ale też o każdej innej porze, nikt nie wyjdzie z Bożego Młyna głodny! Zupę i chleb finansuje ze składek wiernych parafia św. Jana Kantego, za co im bardzo dziękujemy! Reszta zależy od każdego z nas…

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca, to wspierania tego działa finansowo, ale przede wszystkim, dzieląc się nadmiarem jedzenia.

Można nas wspierać jednorazowo lub stałą, nawet niewielką kwotą, wpłacaną na konto Stowarzyszenia Latarnia z dopiskiem „darowizna na posiłki dla potrzebujących”
61 1020 2906 0000 1802 0388 8690

                    

Nasi darczyńcy