Przyjaciele Bożego Młyna

Boży Młyn to nie jest tylko miejsce spotkań, to raczej sposób na zaangażowanie, na „bycie dla kogoś”. Bardzo sobie cenimy każdą osobę, która chce razem z nami współtworzyć Młyn. Na tej stronie będą się pojawiać nazwiska osób, które wspierają nas swoją obecnością, upieczonym ciastem, podarowanym regałem … a także, czego nie ukrywamy pieniędzmi.

 

Aby zostać oficjalnym Przyjacielem Bożego Młyna należy wypełnić poniższą deklarację zaznaczając co najmniej jedną formę wsparcia i zostawić w Młynie lub przesłać drogą mailową na adres bozy.mlyn1@gmail.com  TUTAJ można pobrać wzór.

Dziękujemy Wam bardzo!!!
Postaramy się zachować kolejność alfabetyczną, bo dla nas wszystkie formy zaangażowania są równie ważne 🙂

Całko Joanna
Choczewska Dorota
Karola Renata
Klimek Anna
Kurek Wanda
Nowak Agnieszka
Ślusarczyk Karolina
Woźniak Jan